Bouw ViTalent, opleidingscentrum voor farma en biotech, start dit najaar

Persbericht

Samenwerkingsakkoord met POM Antwerpen voor nieuwbouw op Wetenschapspark in Niel

Dit najaar start de bouw van ViTalent, het allereerste gespecialiseerde opleidingscentrum voor de farma en biotech in Vlaanderen. ViTalent zal z’n intrek nemen in een nieuwbouw op het Wetenschapspark UAntwerpen in Niel, uitgerust als jobsimulator met een technische opleidingshal, labo’s en klaslokalen. Daarover is vandaag een samenwerkingsakkoord ondertekend met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen, eigenaar en exploitant van het Wetenschapspark. Vanaf eind 2021 wil ViTalent er studenten, werkzoekenden en werknemers uit de sector van de life sciences verwelkomen voor een training op maat.

Farma- en biotechbedrijven in Vlaanderen hebben de voorbije jaren heel wat jobs gecreëerd en blijven ook tijdens de huidige coronacrisis op zoek naar goed opgeleid talent om hun vacatures in te vullen, zeker voor technische functies. Met het opleidingscentrum ViTalent wil de sector meer talent de kans bieden om een hoogstaande opleiding te volgen waarmee ze sneller in de farma- en biotechsector aan de slag kunnen. Het gaat zowel om basisopleidingen voor pas aangeworven werknemers of bijscholingen voor meer ervaren medewerkers, als om specifieke cursussen voor studenten of werkzoekenden. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met onderwijspartners en de VDAB.

Opleidingshal met cleanroom

ViTalent zal op het Wetenschapspark in Niel de gelijkvloerse en eerste verdieping huren van een nieuw centraal gelegen gebouw. Blikvanger is een ruime technische opleidingshal van ongeveer 850m² met onder meer gesimuleerde productielijnen voor de verpakking en vulling van geneesmiddelen, een cleanroom om de zuivere werkomgeving van biofarmabedrijven na te bootsen en moderne opleidingsapparatuur. Dit maakt praktijkgerichte trainingen mogelijk in waarheidsgetrouwe werkomstandigheden, vooral voor operationele functies in labo, productie en verpakking. Met ook nog laboratoria, klaslokalen en kantoren bedraagt de totale oppervlakte van het opleidingscentrum meer dan 1.700m².

Intense samenwerking met farmabedrijven

De huurovereenkomst wordt afgesloten op lange termijn voor een periode van 25 jaar. De eerste spadesteek is dit najaar gepland. Afhankelijk van de vordering van de bouwwerken zal ViTalent eind 2021 of begin 2022 de deuren openen. Op termijn wil het opleidingscentrum enkele duizenden mensen per jaar opleiden. Sectorbedrijven zoals Janssen Pharmaceutica, MSD, Novartis, Pfizer en Sanofi zijn intensief betrokken bij de inhoudelijke uitwerking van het opleidingsprogramma. Instructeurs van ViTalent geven sinds enkele maanden trouwens al opleidingen op locatie bij bedrijven, wat de nood aan een opleidingscentrum duidelijk onderstreept.

“Met ViTalent bouwen we een jobsimulator die de werkomstandigheden en de veiligheids- en hygiënevoorschriften in farma- en biotechbedrijven op een levensechte manier nabootst. Zo ontstaat een inspirerende leeromgeving om talent optimaal voor te bereiden op een boeiende en zinvolle job in de sector. ViTalent moet de referentie worden voor industriële opleidingen in life sciences. Het partnerschap met POM Antwerpen is een sterk engagement op lange termijn om die ambitie waar te maken.”

Frank Beckx, voorzitter ViTalent en gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen

“De werknemersorganisaties zijn verheugd met de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst met POM Antwerpen. Hiermee is de aftrap voor een lange en duurzame samenwerking gegeven. Het Wetenschapspark in Niel is de ideale locatie om nieuwe en toekomstige werknemers in de sector van de life sciences op te leiden en zo een passende tewerkstelling te garanderen.”

Marian Willekens, ondervoorzitter ViTalent en secretaris ACV-BIE

“We zijn verheugd dat ViTalent kiest voor ons Wetenschapspark UAntwerpen in Niel. In het nieuwe centrumgebouw waar ViTalent z’n intrek zal nemen, voorzien we in totaal 5.500m² bijkomende congres- en opleidingsfaciliteiten met labo’s, kantoren, een restaurant en fitness. Deze extra ruimte is nodig om de spectaculaire groei van de bedrijven op het Wetenschapspark op te vangen én om nieuwe ondernemers aan te trekken.”

Luc Broos, algemeen directeur POM Antwerpen

Gezamenlijk initiatief van sociale partners

ViTalent vzw is een gezamenlijk initiatief van de sociale partners: sectorfederatie essenscia vlaanderen samen met de werknemersorganisaties ABVV, ACLVB en ACV. Het sectorale vormingsfonds Co-valent investeert anderhalf miljoen euro in de opstart van het opleidingscentrum dat onder leiding staat van algemeen directeur Veerle Van der Linden.

v.l.n.r.: Frank Beckx, Veerle Van der Linden, Marian Willekens, Luc Broos

Meer info: Veerle Van der Linden, Algemeen directeur ViTalent, 0476 31 40 07, veerle.vanderlinden@vitalent.be