Initiatiefnemers

Onder impuls van de sociale partners en met de steun van het sectorale en paritaire vormingsfonds Co-valent werden sinds 2017 een haalbaarheidsstudie en een businessplan uitgewerkt.

Dit gebeurde in nauwe samenwerking met sectorbedrijven Janssen Pharmaceutica, Novartis, Organon, Pfizer en Sanofi. De sociale partners investeren via Co-valent anderhalf miljoen euro in de opstart van ViTalent.