Engineering

Basis in validatie

Planned training

Leerdoel

Voor professionals die nieuw zijn in de (bio-)farmaceutische of biomedische industrie, legt deze training uit waarom regulatorische autoriteiten validatie verwachten. Bovendien worden de mogelijke gevolgen van niet – of foutief gevalideerde processen of systemen besproken. Na de training kunnen de trainees een inschatting maken van welke systemen kwalificatie vereisen (en welke niet), de basis vereisten identificeren en de kwalificatie stappen doorlopen.  Daarnaast kunnen ze een basisstructuur voor benodigde kwalificatie documenten (protocollen/rapporten) opstellen en op een correcte manier uitvoeren/afhandelen.

Doelgroep

Professionals die betrokken zijn bij schrijven/reviewen van validatie documentatie: 0 – 0.5 jaar ervaring Basiskennis GMP vereist

Deze opleiding is gratis voor werknemers in de sector chemie, kunststoffen en Life Sciences (PC 116 en 207); via een inschrijving op www.co-valent.be

Datum & tijd
08:30 tot 16:30
Datum nog te bepalen
Prijs
960 € (incl. lunch)
Locatie & contact

ViTalent vzw. Isala Gebouw,
Galileilaan 11 b0002,
2845 Niel

Bereikbaarheid

Vul dit formulier in om u in te schrijven

1. Deelnemersinformatie

2. Facturatie gegevens

Contactpersoon

Naar wie moeten we de factuur sturen?
Hidden

Hidden fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.