De kern van de ViTalent infrastructuur is een ware GMP-jobsimulator

Baanbrekende educatie in een geavanceerd opleidingscentrum voor de farmaprofessionals van morgen.

De kern van de ViTalent infrastructuur is een ware GMP-jobsimulator. In deze technische opleidingshal van een kleine

1000 m² vind je onder meer een didactische cleanroom, een verpakkingslijn en een procesinstallatie. Alle equipment heeft als doel de reële werkvloer na te bootsen omdat zélf leren door beleven nu eenmaal het sterkste is.

De inrichting is het resultaat van een co-creatietraject met bedrijfsexperten EN onderwijsdeskundigen. Technisch beantwoordt ze aan de opleidingsoden van de bedrijven. Educatief heeft ze als doel het leerresultaat te maximaliseren.

Aanvullend op de productiehal hebben we ook uitgeruste opleidingslabo’s, klaslokalen en gezellige break(out) ruimtes.

1000m² aan educatieve GMP-opleidingsruimte

Interactieve plattegrond van de technische opleidingshal.

Klik op de verschillende delen van het schema voor meer informatie.

Wegen

Elke gram telt!

Hier gooien we flink wat gewicht in de weegschaal. Want correct afwegen is een cruciale skill in zowat elk productieproces. Het nauwkeurige weegproces in de vingers krijgen is de uitgelezen activiteit om het werken volgens de GMP-standaarden (Good Manufacturing Practice) in de praktijk te oefenen. Dit kan bovendien veilig en met beperkte voorkennis omdat we veilige grondstoffen gebruiken die we labelen als gevaarlijk.

We voorzien de juiste veiligheidsinformatie (MSDS, Material Safety Data Sheet) en de nodige collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen (CBM’s en PBM’s) om veilig te leren werken.

Magazijn

Logistiek loopt hier alles op wieltjes.

In deze schatkamer van ViTalent vind je grondstoffen, componenten, PBM’s (Persoonlijke Beschermingsmiddelen) en alles wat nodig is om elke dag het verschil te maken voor de patiënten. Allemaal perfect verpakt, gelabeld en op de juiste plaats. Principes als de 5S (Sorteren, Schikken, Schoonmaken, Standaardiseren en Standhouden) en FIFO (First In First Out) zijn hier dagelijkse kost.

Uiteraard hebben we aandacht voor veilig en ergonomisch werken en leren cursisten snel en slim reageren op mogelijke spills en onveilige situaties.

Formulatie - (Bio) processing

De procesinstallatie: het multi-talent van ViTalent.

De procesinstallatie is speciaal bedacht en ontworpen op maat van ViTalent. Dankzij deze installatie kunnen we deproductieprocessen van de klassieke en de biofarma bedrijven simuleren. Cursisten leren om deze complexe ‘kookpot’ te bedienen via een controlepaneel. We simuleren op deze installatie realistische en uitdagende scenario’s waarbij de cursiste op een veilige manier kunnen leren uit fouten.

Deze installatie gebruiken we om verschillende profielen te trainen in een uiteenlopende reeks aan topics: automatische reiniging en sterilisatie, ontwerp van een installatie, lezen van ontwerpplannen, dosering van grondstoffen, veiligheids- procedures, staalname tijdens productie, parameter monitoring, enzovoort. U vraagt het, wij trainen het!

Pre-processing

De eerste didactische cleanroom van Vlaanderen!

De cleanroom is het kloppend hart van onze jobsimulator. In deze ruimte vinden de processtappen plaats waarbij er geen contaminatie mag zijn van het eindproduct. Stof, vuil en microbiologische deeltjes buiten houden is de boodschap. De juiste materialen, kleding en omkleedprocedures zijn van groot belang en werken in een cleanroom vraagt de nodige technische vaardigheden en een strikte attitude. We oefenen in deze didactische cleanroom de verschillende omkleedprocedures en handelingen met cursisten. En leren hen niet alleen hun taak correct uitvoeren maar zorgen ervoor dat ze hun rol in het hele productieproces kennen en dat ze doordrongen geraken van het patiëntgericht werken.

In de pre-processing zone reinigen de operatoren alle materialen en onderdelen. Dit zorgt ervoor dat ze zuiver zijn en correct gebruikt kunnen worden in de diverse processtappen.

Aseptische productie

Steriele producten maken is geen sinecure.

De kwaliteit van het eindproduct hangt af van de vaardigheden en attitude van alle betrokken medewerkers; van alle schakels in de keten. Bij ViTalent voorzien we dan ook opleidingen van poetsploeg tot PhD.

In de didactische cleanroom leren cursisten dankzij realistische opstellingen om steriel en veilig te werken. Correct technisch handelen en het juiste gedrag gaan daarbij hand in hand. We werken hier met rooksimulaties, elkaar observeren en feedback geven, stalen nemen en data verzamelen … alles om van de cursist een pro te maken in aseptisch werken en redeneren.

Verpakkingen

Verpakkingen om mee uit te pakken.

De kwaliteit van de verpakking van geneesmiddelen heeft een cruciale impact op het vertrouwen van de patiënt in het eindproduct. Zorgen dat de labels goed leesbaar zijn, dat er geen beschadigingen zijn aan de doosjes en garanderen dat de verzegeling correct is; een verpakkings- operator doet het allemaal. De verpakkingslijnen van bedrijven draaien non-stop en trainingen op de werkvloer gebeuren dan ook vaak in het heetst van de strijd. Tijdens een ViTalent training nemen we grondig de tijd om te investeren in de sleutelcompetenties en de juiste inzichten van de cursisten.

Cursisten leren hier ook technische competenties zoals sensoren-analyse, omstelstrategieën en root cause probleemoplossingen. Zonder daarbij de veiligheid te vergeten; LOTOTO is steeds ons motto. (Lock Out, Tag Out, Try Out)