Primeur! ViTalent, het allereerste opleidingscentrum in Vlaanderen voor jobs in farma en biotech, opent de deuren in Niel

Persbericht

ViTalent, het allereerste opleidingscentrum in Vlaanderen met een gespecialiseerd trainingsaanbod voor de farma- en biotechindustrie, opent vandaag de deuren op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel. ViTalent is uitgebouwd als een echte jobsimulator met labo’s, een technische trainingshal en een didactische cleanroom om de zeer specifieke werkomstandigheden in farma- en biotechbedrijven waarheidsgetrouw na te bootsen. Op kruissnelheid wil het nieuwe opleidingscentrum enkele duizenden cursisten per jaar trainen, bijscholen en herscholen. Doelgroepen zijn pas aangeworven en meer ervaren medewerkers uit de sector, maar ook werkzoekenden en studenten. Jo Brouns, Vlaams minister van Economie en Werk, mocht het opleidingscentrum officieel openen.

ViTalent is niet zomaar een opleidingscentrum. Blikvanger is de grote technische trainingshal van 850m² met productielijnen voor de vulling en verpakking van geneesmiddelen en een didactische cleanroom – de eerste in zijn soort in Vlaanderen – waardoor cursisten de strikt gereglementeerde werkomgeving bij farma- en biotechbedrijven perfect kunnen ervaren. In combinatie met laboratoria en leslokalen, op een totale oppervlakte van ruim 1.700m², biedt ViTalent de juiste accommodatie voor praktijkgerichte opleidingen op maat voor allerlei functies in de productie- of kwaliteitsafdeling.

Zeer specifieke competenties en vaardigheden

Werken in de farma- en biotechsector vereist namelijk zeer specifieke competenties en vaardigheden omdat er heel wat strikte kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften gelden. Bij ViTalent krijgen cursisten die basiskennis aangeleerd en maken ze kennis met de vele procedures volgens de zogenaamde GMP-regels (Good Manufacturing Practice) die de productieprocessen in de sector typeren. Zo raken ze onder meer vertrouwd met precisiewerk in het labo, het meten en wegen van farmaceutische ingrediënten, en het afvullen of verpakken van geneesmiddelen. Ook de speciale kledij- en hygiëneregels komen aan bod.

Duizenden cursisten per jaar opleiden

Op termijn wil ViTalent enkele duizenden cursisten per jaar opleiden. Bedrijven kunnen er terecht om hun pas aangeworven medewerkers een basisopleiding te laten volgen of om hun meer ervaren werknemers zich te laten bijscholen. In nauwe samenwerking met VDAB zijn er ook trainingen voor werkzoekenden zonder specifieke voorkennis of werkervaring. Na een intensief ‘farmabad’ en een vijfdaagse opleiding tot ‘basisoperator farma’ worden deelnemers zo op korte tijd klaargestoomd om aan de slag te gaan in de sector. Tot slot mikt ViTalent ook op samenwerkingen met onderwijsinstellingen om praktijktrainingen te geven aan studenten.

ViTalent is een gezamenlijk initiatief van essenscia vlaanderen, de sectorfederatie van de chemie en life sciences, en de vakorganisaties ABVV, ACLVB en ACV-BIE, met de financiële steun van het sectorale en paritaire vormingsfonds Co-valent. De bouw van het nieuwe opleidingscentrum gebeurde in samenwerking met de POM Antwerpen (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij), eigenaar en ontwikkelaar van het Wetenschapspark in Niel. Sectorbedrijven Janssen Pharmaceutica, Novartis, Organon, Pfizer en Sanofi zijn al van bij de opstart nauw betrokken bij het initiatief om het opleidingsaanbod en de werking van ViTalent optimaal af te stemmen op de noden van de sector.

“Met ViTalent hebben we ook een extra troef in handen om bijkomende investeringen met bijhorende jobs aan te trekken.”

Jo Brouns, Vlaams minister van Economie en Werk

Jo Brouns, Vlaams minister van Economie en Werk: “We beschikken in Vlaanderen over een sterk uitgebouwd ecosysteem voor farma en biotech, onze life sciences. Die unieke wisselwerking tussen bedrijven en onderzoekscentra, universiteiten en ziekenhuizen zorgt voor investeringen, innovaties en jobs. ViTalent is de ontbrekende kers op die taart. De nauwe samenwerking met VDAB biedt werkzoekenden perspectief op een job in een snelgroeiende sector. De krapte op de arbeidsmarkt is een grote uitdaging, maar de mismatch is dat evenzeer. Door samen met VDAB en de sector opleidingen op maat aan te bieden kunnen we werkzoekenden gericht matchen met openstaande vacatures. Met de opleidingscapaciteit van ViTalent hebben we ook een extra troef in handen om bijkomende investeringen met bijhorende jobs aan te trekken.”

Kris Bosch, voorzitter ViTalent en adviseur onderwijs en arbeidsmarkt bij essenscia: “Het aantal jobs in de farma en biotech in Vlaanderen zit al jaren sterk in de lift. De voorbije tien jaar zijn er in de sector meer dan 5.000 jobs bijgekomen. Vooral technisch geschoold personeel is erg gegeerd. Met dit unieke opleidingscentrum helpen we bedrijven in die zoektocht naar talent. ViTalent biedt een breed aanbod basisopleidingen aan, maar werkt ook trainingen op maat uit om medewerkers optimaal voor te bereiden op een job in de sector. In dat maatwerk schuilt de grote meerwaarde.”

Marian Willekens, ondervoorzitter ViTalent en secretaris ACV-BIE: “Levenslang leren en permanente vorming zijn cruciaal in een sector waarin technologie en wetgeving razendsnel evolueren. Met ViTalent geven we cursisten de juiste competenties mee om aan de slag te gaan of te blijven in de farma en biotech. Dat werknemers- en werkgeversorganisaties hier samen de schouders onder zetten, illustreert de gezamenlijke ambitie om via dit opleidingscentrum bij te dragen aan duurzame loopbanen, met oog voor diversiteit en inclusie.”

Veerle Van der Linden, algemeen directeur ViTalent: “De nood aan een opleidingscentrum zoals ViTalent is bijzonder groot. Vorig jaar hebben onze instructeurs al zo’n 650 cursisten een opleiding gegeven: basisopleidingen voor werkzoekenden en trainingen op de werkvloer bij bedrijven. Nu we over onze eigen opleidingsinfrastructuur beschikken, kunnen we nog een versnelling hoger schakelen. ViTalent wil ook een opleidingscentrum van de toekomst zijn, door voluit de kaart te trekken van digitale leermiddelen zoals virtual of augmented reality.”

Jan De Haes, gedeputeerde provincie Antwerpen en ondervoorzitter POM Antwerpen: “Als Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij zetten we sterk in op speerpuntsectoren die economisch belangrijk en maatschappelijk relevant zijn voor onze provincie. De farma en biotech is zo’n sector. ViTalent is een belangrijke aanwinst voor ons Wetenschapspark in Niel. Het talent uit de kweekvijver van ViTalent sluit perfect aan bij de vele life sciencesbedrijven die in de provincie Antwerpen en in de rest van Vlaanderen actief zijn. Want geschikt personeel vinden is tegenwoordig een enorme uitdaging voor ondernemers.”