Intro tot kwaliteitszorg in de Life Sciences

Leerdoel In deze opleiding krijg je met theorie en praktijk de perfecte helikopter view op kwaliteitsmanagement in de life sciences; van grondstof tot afgewerkt product worden alle afdelingen belicht. We duiken in GMP compliance doorheen de productie, bespreken de rol van GDP en geven een intro tot QMS. Daarnaast worden staalname en de rol van […]

Basis GMP

Leerdoel In deze opleiding leer je de fundamentele wetmatigheden van de farmaceutische industrie kennen. Je leert hoe alles begint bij zorg voor de patiënt en hoe die zorg vertaalt is in een manier van werken die 100% kwaliteit garandeert. Je gaat aan de slag met GMP, data integriteit en de globale productie flow van geneesmiddelen […]

Projectmanagement in de Life Sciences

Leerdoel Met deze project management training zal je als medewerker beter de rollen en verantwoordelijkheden begrijpenen in staat zijn zelf stappen te zetten om projecten te begeleidenbinnen een life science organisatie. Deze training bestaat uit een theoretische training die dieper ingaat op de verschillende aspecten binnen project management in de life science. Tijdens deze training […]

Behandelen en schrijven van technische deviaties

Leerdoel Deviaties (=afwijkingen) en CAPA’s blijven een belangrijk agendapunt tijdens audits. Voor professionals met een beperkte ervaring of nieuw in de farmaceutische industrie vraagt dit een goede kennis en enige ervaring om GMP verdedigbare documentatie op te stellen. Deze opleiding geeft een goed overzicht van hoe deviaties opgevolgd, onderzocht & gedocumenteerd kunnen worden. Gezien het […]