‘Women in STEM’ van A Seat At The Table krijgen unieke blik achter de schermen bij opleidingscentrum ViTalent

Nieuws

Jonge vrouwen met een passie voor wetenschap en technologie ondersteunen in hun professionele carrière en persoonlijke ontwikkeling. Dat is de ambitie van het ‘Women in STEM Fellowship’, een initiatief van A Seat At The Table met steun van farmabedrijf AstraZeneca. In het kader van dit mentorprogramma namen zo’n 20 vrouwelijke young potentials deel aan een rondetafelgesprek en rondleiding bij ViTalent in Niel, het opleidingscentrum voor jobs in farma en biotech.

Studie na studie toont aan dat meisjes en vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in STEM-studierichtingen en -beroepen (Science, Technology, Engineering & Mathematics). Zo is ook in de chemie-, kunststoffen- en life sciencesindustrie minder dan 1 werknemer op 3 een vrouw. Bovendien vinden nog te weinig jongeren met een migratieachtergrond de weg naar technische of wetenschappelijke opleidingen.

Met het ‘Women in STEM Fellowship’ willen A Seat At The Table – een organisatie die de kloof wil dichten tussen jong divers talent en het bedrijfsleven – en farmabedrijf AstraZeneca daar verandering in helpen brengen. Zo worden jonge vrouwen met diverse achtergronden een jaar lang begeleid door ervaren mentoren uit de bedrijfswereld. Ze nemen ook deel aan tal van workshops om hun netwerk, kennis en carrière in een wetenschappelijk domein verder uit te bouwen.

“Samen bouwen we aan een toekomst waarin divers talent kan groeien en bijdragen aan de vooruitgang in STEM-sectoren zoals chemie en farma.”

Mariam Harutyunyan, Executive Director A Seat At The Table

Bij ViTalent in Niel kregen de young professionals een unieke blik achter de schermen van het allereerste opleidingscentrum in Vlaanderen met een gespecialiseerd trainingsaanbod voor de farma- en biotechindustrie. Daarnaast wisselden ze ideeën en ervaringen uit met drie vrouwelijke rolmodellen uit de chemie- en farmasector: Veerle Van der Linden, algemeen directeur ViTalent, Tineke Van hooland, adjunct-secretaris-generaal bio.be/essenscia, de sectorfederatie van bedrijven actief in life sciences en biotechnologie, en Ann Wurman, directeur essenscia vlaanderen.

Ann Wurman, directeur essenscia vlaanderen: “Van oplossingen voor de klimaatuitdaging en de uitbouw van een circulaire economie tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en therapieën: het zijn de jongeren van vandaag die zullen meewerken aan de oplossingen van morgen. Daarvoor hebben we elk talent nodig. Meisjes en jongens, wat hun achtergrond ook mag zijn. Daarom blijven we sterk inzetten op vernieuwend STEM-onderwijs via duaal leren en duaal lesgeven, creëren we meer STEMpathie bij leerlingen door STEMfluencers naar secundaire scholen te sturen en steunen we initiatieven rond gendergelijkheid, diversiteit en inclusie, zoals het Women in STEM Fellowship van AstraZeneca en A Seat At The Table.”

Mariam Harutyunyan, Executive Director A Seat At The Table: “Het versterken van skills en het voorbereiden van jong talent op de toekomstige uitdagingen in STEM is essentieel om gelijke kansen en diversiteit te bevorderen. Samen met AstraZeneca hebben we daarom het Women in STEM Fellowship Programma uitgewerkt waarmee we het belang van talentontwikkeling naast academische kennis willen benadrukken. Het is cruciaal dat iedereen op de hoogte is van de mogelijkheden die er bestaan om zichzelf verder te ontplooien. Dit was de inspiratie achter ons boeiend werkbezoek aan ViTalent, op initiatief van essenscia. Samen bouwen we aan een toekomst waarin divers talent kan groeien en bijdragen aan de vooruitgang in STEM-sectoren zoals chemie en farma.”