Developing skills

for the life sciences industry

ViTalent is het allereerste gespecialiseerde opleidingscentrum voor de farma en biotech in Vlaanderen. ViTalent opent de deuren midden 2022 op het Wetenschapspark in Niel en biedt opleidingen voor werkzoekenden, studenten en werknemers uit de sector van de life sciences.

Wat is ViTalent?

ViTalent is het eerste opleidingscentrum in Vlaanderen dat praktijkgerichte trainingen biedt voor huidige en toekomstige werknemers in de life sciences, dat is de sector van de farma en biotech.

ViTalent wordt gebouwd door POM Antwerpen en komt op het Wetenschapspark in Niel. Op een oppervlakte van 1.500m² komen er leslokalen, labo’s, praktijkruimtes en een cleanroom om de werkomstandigheden in de farma- en biotechbedrijven op een levensechte manier na te bootsen.

ViTalent opent de deuren midden 2022 en wil op termijn enkele duizenden mensen per jaar opleiden. Het opleidingscentrum zal daarbij gebruik maken van de modernste didactische methodes en de meest geavanceerde apparatuur.

Voor wie is ViTalent?

ViTalent mikt op 3 verschillende doelgroepen.

1. Werknemers

uit de sector kunnen er zich permanent bijscholen.

2. Werkzoekenden

kunnen er terecht voor een herscholing naar een job in de life sciences. Dit gebeurt in samenwerking met de VDAB.

3. Studenten

uit het secundair en hoger onderwijs kunnen er hun theoretische opleiding aanvullen met praktijkervaring.

ViTalent biedt in eerste instantie trainingsmodules voor operationele functies in labo, productie en verpakking. Het gaat dan bijvoorbeeld om labo-analisten, technische proces- en verpakkingsoperatoren en kwaliteitsdeskundigen.

Waarom ViTalent?

De hoogtechnologische en kennisintensieve life sciences industrie is een van de sleutelsectoren van de Vlaamse economie. De (bio)farmaceutische industrie in Vlaanderen is zowel op vlak van onderzoek en ontwikkeling, productie als export toonaangevend in Europa en zelfs in de wereld. De beschikbaarheid van hooggekwalificeerde en goed opgeleide medewerkers is dan ook een cruciale factor om de internationale concurrentiekracht van de farma- en biotechbedrijven
op lange termijn te garanderen en deze belangrijke industrie langdurig in Vlaanderen te verankeren. Het is een sector in volle groei die de voorbije jaren heel wat kwaliteitsvolle jobs heeft gecreëerd, maar waarvoor nog geen gespecialiseerd en praktijkgericht opleidingscentrum bestond. Met een vormingsaanbod op maat wil ViTalent uitgroeien tot een extra troef voor de life sciences industrie in Vlaanderen.