Train-the-trainer in de Life Sciences

Leerdoel Deze 2-daagse opleiding zorgt ervoor dat je de fundamentals van (on the job) training geven onder de knie hebt; van het inschatten van de startsituatie van je cursisten tot het bereiken en evalueren van de juiste leerdoelen. Je krijgt inzicht in hoe jouw training in het ontwikkelingspad van de trainee past.Je leert tijdens de […]

Computer System Validation (CSV) – van basics tot advanced

Leerdoel In de basic training (voormiddag) starten we bij de definitie van validatie en het belang hiervan in de farmaceutische industrie. We bekijken samen de doelen van validatie, waarom computerised system validation actueel is en aan welke regelgeving we moeten voldoen. We doorlopen de verschillende fasen van validatie doorheen de levenscyclus van een computerised system […]

Intro tot Root Cause Analysis (RCA)

Leerdoel Tijdens deze training leer je wat een root cause analyse is en waarom dit noodzakelijk is binnen een GMP omgeving. Er wordt een stappenplan aangereikt om root cause analyses uit te voeren. We bespreken daarnaast ook de meest gebruikte analysetools. De training bevat ook een oefening om de theorie om te zetten in de […]

Technical writing van validatie documenten

Leerdoel Deze training gaat dieper in op het hoe en waarom van technisch schrijven van validatie documenten (documentatie binnen een GMP omgeving). We bespreken de theoretische basis ervan en bekijken de verschillende stappen en aandachtspunten bij het opstellen van documenten. Na het volgen van deze training ben je in staat om zelf technische validatie documenten […]

Basisprincipes CIP-SIP

Leerdoel Streef je naar kennis in hygiënische procesbeheersing? Volg dan onze Nederlandstalige CIP/SIP-opleiding! Deze grondige training neemt je mee door alle essentiële facetten van Cleaning In Place (CIP) en Steam In Place (SIP). Leer de basisprincipes van CIP en begrijp de cruciale opbouw van installaties voor optimale reiniging. Maak kennis met de strategieën voor reiniging […]

Train-the-trainer in de Life Sciences

Leerdoel Deze 2-daagse opleiding zorgt ervoor dat je de fundamentals van (on the job) training geven onder de knie hebt; van het inschatten van de startsituatie van je cursisten tot het bereiken en evalueren van de juiste leerdoelen. Je krijgt inzicht in hoe jouw training in het ontwikkelingspad van de trainee past.Je leert tijdens de […]

Basis microbiologie, sterilisatie en cleanroom design

Leerdoel Deze 1-daagse Nederlandstalige opleiding bestaat uit 3 modules en een praktische opdracht die de theorie omzet in de praktijk.In de eerste module maken de cursisten kennis met microbiologie; als het ware een korte opleiding ‘microbiologie voor niet-microbiologen’. Ze verwerven inzicht in wat virussen, bacteriën, schimmels, endosporen, endotoxines en biofilm zijn.In de tweede module leren […]

Leidinggeven vanuit kwaliteitsperspectief in de life sciences sector

Leerdoel In deze opleiding leer je als leidinggevende je rol als uitdrager van de GMP-cultuur sterker opnemen. Aan de hand van praktijkoefeningen leer je de bestaansreden van GMP beter kennen en eenvoudig uit te leggen. Vervolgens leer je de praktijksituaties die in jouw team om aandacht vragen vanuit het kwaliteitsperspectief te benaderen en congruent aan […]

Projectmanagement in de Life Sciences

Leerdoel Met deze project management training zal je als medewerker beter de rollen en verantwoordelijkheden begrijpenen in staat zijn zelf stappen te zetten om projecten te begeleidenbinnen een life science organisatie. Deze training bestaat uit een theoretische training die dieper ingaat op de verschillende aspecten binnen project management in de life science. Tijdens deze training […]

Basis in validatie

Leerdoel Voor professionals die nieuw zijn in de (bio-)farmaceutische of biomedische industrie, legt deze training uit waarom regulatorische autoriteiten validatie verwachten. Bovendien worden de mogelijke gevolgen van niet – of foutief gevalideerde processen of systemen besproken. Na de training kunnen de trainees een inschatting maken van welke systemen kwalificatie vereisen (en welke niet), de basis […]