Basis Bioprocessing

Leerdoel In deze opleiding ontdek je in theorie en praktijk hoe levende cellen ingezet worden als productiemiddel voor het maken van complexe moleculen die de actieve grondstof vormen voor een nieuwe generatie aan geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Doelgroep Professionals die starten of recent gestart zijn in de Life Sciences sector. Voor deze opleiding is geen voorkennis […]

Leidinggeven vanuit kwaliteitsperspectief in de life sciences sector

Leerdoel In deze opleiding leer je als leidinggevende je rol als uitdrager van de GMP-cultuur sterker opnemen. Aan de hand van praktijkoefeningen leer je de bestaansreden van GMP beter kennen en eenvoudig uit te leggen. Vervolgens leer je de praktijksituaties die in jouw team om aandacht vragen vanuit het kwaliteitsperspectief te benaderen en congruent aan […]

Basis Verpakking in de Life Sciences industrie

Leerdoel In deze opleiding ontdek je waarom het verpakken van geneesmiddelen en gezondheidsproducten even kritisch is als het maken van het product. Via praktische voorbeelden ga je aan de slag met bijsluiters, doosjes en codes. Doelgroep Professionals die starten of recent gestart zijn in de life sciences sector.

Basis GMP

Leerdoel In deze opleiding leer je de fundamentele wetmatigheden van de farmaceutische industrie kennen. Je leert hoe alles begint bij zorg voor de patiënt en hoe die zorg vertaalt is in een manier van werken die 100% kwaliteit garandeert. Je gaat aan de slag met GMP, data integriteit en de globale productie flow van geneesmiddelen […]

Projectmanagement in de Life Sciences

Leerdoel Met deze project management training zal je als medewerker beter de rollen en verantwoordelijkheden begrijpenen in staat zijn zelf stappen te zetten om projecten te begeleidenbinnen een life science organisatie. Deze training bestaat uit een theoretische training die dieper ingaat op de verschillende aspecten binnen project management in de life science. Tijdens deze training […]

Basis GMP voor ATMP productie

Leerdoel In deze opleiding leer je de fundamentele wetmatigheden van een ATMP productie kennen. Je leert: Je gaat aan de slag met: Doelgroep Professionals die starten of recent gestart zijn in een ATMP productie bedrijf. Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist.

Basis Aseptisch werken

Leerdoel In deze opleiding leer je hoe je moet werken in een cleanroom. Je krijgt een basis in microbiologie, zonering en monitoring. Daarnaast ga je praktisch aan de slag met gowning en aseptische technieken om een steriel geneesmiddel te produceren. Doelgroep Professionals die starten of werken in (bio-) farmaceutische of biomedische werkomgeving. Voor deze opleiding […]